top of page
20200217_144933.jpg

MINDFULNESS OCH ZEN

Medveten närvaro (mindfulness) är kärnan i vår verksamhet. Det handlar om att vara här och nu i kropp, känsla och tanke, och att acceptera och uppleva livet precis som det är.
 
Närvaro är en färskvara, vilket innebär att vi själva hela tiden behöver praktisera för att kunna lära ut. 

All vår verksamhet vilar på ett fundament av medveten närvaro. Vi omsätter det i olika övningar för individer, par och grupper genom samtal, rörelse och i stillhet. Syftet är att hitta hem till den plats av ro och förnöjsamhet som finns inom var och en – att helt enkelt känna att vi är i kontakt med livet.

 

Många av oss har lätt att uppleva denna närvaro när vi blir guidade dit, t.ex. på retreat och kurser, men har svårare att vara kvar i den när vi återvänder hem. Vår verksamhet handlar om att ta med närvaron in i vardagslivet.

Vad är Mindfulness?

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Det här är grunderna:

 

  • Du är uppmärksam på det som händer i just den här stunden.

  • Du har en nyfiken och öppen inställning till det du upplever, vilket innebär att du inte värderar eller dömer det du upplever i nuet.

  • Du har en accepterande inställning till dig själv och dina medmänniskor. Det betyder att du övar dig på att se kärleksfullt och ömsint på dig själv och andra. Det har stor betydelse för att må bra.

Varför praktisera Mindfulness?

De främsta skälen för oss att praktisera medveten närvaro är att:

  • hantera stress och oro

  • bli medvetna om roten till våra tankar och känslor

  • rikta fokus på det vi vill

  • uppleva lycka

Vad är Zen?

För oss har de djupare livsfrågorna alltid lockat och berört. ”Vem är jag? Varför är jag här? Hur kom jag hit och vart är jag på väg?” Dessa frågor utgör kärnan i zen-traditionen. För att kunna hitta svar krävs att man förbereder sinnet, liksom mjukar upp det, så att man kan uppleva svaret. Förberedelsen kan bestå av många olika övningar, och handlar alltid om att stanna upp, observera och komma till stillhet i nuet. Ofta används andningen som ett ankare, eftersom andetagen alltid finns med oss. Dessa tekniker används även inom mindfulness, så zen och mindfulness är inte åtskilda. Zen går bara djupare, det fortsätter in i dimensioner som ligger bortom det vi är vana att uppleva i vår fysiska tillvaro.

 

Zen-praktiken har en lång historia. Den är en gren av buddhismen som spreds någon gång på 500-talet från Indien till China och vidare till bland annat Japan, varifrån den under 1900-talet så småningom nådde västvärlden. Från början utövades den främst av munkar, men numera praktiseras zen även av lekmän. Zen är ingen religion utan en övningsväg. Kärnan är daglig sittande meditation (zazen) och att träna närvaro i vardagen. Man övar sig att låta sinnet komma till ro och att samtidigt vara fokuserad och vaken. I detta tillstånd kan vi öppna oss för det rena medvetandet som ligger bortom intellektet.

Vår inspiratör

Den lärare som inspirerat oss mest är Thich Nath Hahn. Vi skulle vilja kalla honom Kärleksmunken, eftersom hans omtänksamhet och medkänsla genomsyrar vartenda ord och handling. Han förkroppsligar och förenar zen traditionen med konsten att fullt ut vara människa på jorden och inkluderar även känslor, behov och längtan.

 

För oss har han lyckats tolka och klargöra många gamla visdomsord, så att vi kan ta med oss essensen och använda den varje dag. Resultatet blir en Levande VarDag.

Thich Nhat Hanh.jpg
bottom of page